Overblijven

De Oranjeschool biedt ouders de mogelijkheid gebruik te maken van de TussenSchoolse Opvang (TSO) ofwel de Kinderkantine wanneer dit noodzakelijk is.

De te betalen vergoeding bedraagt € 1,50 per kind per keer. U kunt ook een 10-strippenkaart voor € 14,- kopen. De coördinatie is in handen van een ouder en juf Reitsma (school).

Overblijfouders ontvangen een vergoeding van € 10,- per keer. Zij dragen dan de verantwoordelijkheid voor de kinderen tijdens het overblijven en zorgen dat alles klaar staat en dat het na afloop wordt opgeruimd. Ook zijn er regelmatig overlegmomenten. Uitgangspunt is, dat alle overblijfouders daaraan deelnemen. Scholing behoort tot de mogelijkheden.

Voor het aanmelden voor overblijf kunt u het formulier op deze pagina invullen en op ‘verzenden’ klikken. Heel graag de overblijfdag(en) in een week voor maandag 9:00 uur opgeven!