Vacature

VOOR DIRECTEUR VAN DE ORANJESCHOOL

 

De leerlingen, het team, de ouders en het bestuur van de Oranjeschool zoeken een kapitein op het schip. Een directeur die vanuit zijn eigen christelijke levensovertuiging en -houding zich verbonden weet met God en belijdend lid is van, en trouw kerkelijk meelevend is binnen een gemeente die aansluit bij de achtergrond van de Oranjeschool.

Je bent een leider die de school een onderwijskundige koers geeft, een duidelijke visie heeft en de ingezette koers kan vasthouden. Je brengt orde en structuur aan in de stappen die gezet worden.

We zoeken iemand die samenwerkt met het team, het team ondersteunt en waarderend leiderschap als belangrijke tool inzet. Met andere woorden: je bent duidelijke leider en dus durf je beslissingen te nemen. Dat doe je op een open en eerlijke manier, waarbij je rekening houdt met de mening van een ander. Je communiceert open en eerlijk.

kijk hier voor het persoons- en beroepsprofiel.

U kunt uw sollicitatie en CV sturen (bij voorkeur digitaal) naar:
Benoemingscommissie De Oranjeschool, t.a.v. R.P.R. Venema MES RDO® , Directeur-Bestuurder,
Abeelplein 40, 2225 NH Katwijk.

E-mail: rindert.venema@prohles.nl

Uw reactie dient uiterlijk 11 februari 2019 in ons bezit te zijn.

De gesprekken vinden plaats op 13 en 14 februari 2019. Een assessment (management drives-test) kan deel uitmaken van de procedure.

“Ook de leerlingen doen een oproep: bekijk hier onder hun videoboodschap”