Vakanties

Voor alle leerjaren gelden gedurende de volgende vakanties:

Vakantierooster 2018-2019

Middag voor de herfstvakantie19-10-201812.15 uur vrij
Herfstvakantie22-10-2018 t/m 26-10-2018
Middag voor de Kerstvakantie21-12-2018Continurooster 14:00 uur vrij
Kerstvakantie24-12-2018 t/m 04-01-2019
Middag voor de voorjaarsvakantie22-02-201912.15 uur vrij
Voorjaarsvakantie25-02-2019 t/m 01-03-2019
Paasvakantie19-04-2019 t/m 26-04-2019
Koningsdag27-04-2018
Meivakantie29-04-2019 t/m 03-05-2019
Hemelvaartvakantie30-05-2019 t/m 31-05-2019
Pinkstervakantie10-06-2019
Middag voor de zomervakantie19-07-201912.15 uur vrij
Zomervakantie22-07-2019 t/m 30-08-2019

Vakantierooster 2019-2020

Herfstvakantie21-10-2019 t/m 25-10-2019
Kerstvakantie23-12-2019 t/m 03-01-2020
Voorjaarsvakantie24-02-2020 t/m 28-02-2020
Paasvakantie10-04-2020 t/m 13-04-2020
Meivakantie27-04-2020 t/m 05-05-2020
Hemelvaartvakantie21-05-2020 t/m 22-05-2020
Pinkstervakantie01-06-2020 t/ 03-06-2020
Zomervakantie20-07-2020 t/m 28-08-2020

Van deze vakanties mag slechts in uitzonderlijke gevallen worden afgeweken en dat nog maar in zeer beperkte mate, bijvoorbeeld als de eigen vakantie buiten de schoolvakantie valt. In dat geval is een werkgeversverklaring vereist waarin staat, dat het onmogelijk is vakantie te geven in de periode,waarin ook de schoolvakanties vallen. De meeste werkgevers zullen er echter rekening mee houden, dat ouders/verzorgers schoolgaande kinderen hebben. Ouders/verzorgers moeten in ieder geval vakantie tijdig aanvragen.
Een formulier om extra vrije dagen voor kinderen aan te vragen is op school verkrijgbaar. In alle andere gevallen moet er sprake zijn van “andere gewichtige omstandigheden”, zoals bijvoorbeeld verhuizing, huwelijk van familielid van de leerling, 25, 40 of 50 jarig jubileum.
De school is verplicht ongeoorloofd schoolverzuim te melden aan de leerplichtambtenaar van de gemeente. Formulieren voor het aanvragen van extra vrije dagen zijn op school verkrijgbaar. Hierop staan ook de voorwaarden, waaraan moet worden voldaan voor het verkrijgen van vrije dagen. Uitgebreide informatie over leerplicht, verlof en verzuim is te vinden in de brochure “Leerplicht: iedereen op school”.