Graag dit formulier invullen zodat de school op de hoogte is van de afwezigheid van uw zoon of dochter. Dit formulier is bedoeld voor meldingen afwezigheid vanwege ziekte, bezoek arts/therapeut e.d. Let op: dit formulier niet gebruiken voor verlofaanvragen of meldingen van bijvoorbeeld vakantie of gewichtige omstandigheden.