Adaptieve school

Op de Oranjeschool is een ontwikkeling in gang gezet die in vaktermen kan worden omschreven als de ontwikkeling naar een adaptieve school. Dat betekent, dat de leerkrachten en de leerlingen steeds beter leren met onderlinge verschillen tussen kinderen om te gaan. Die verschillen komen naar voren in gedrag, vermogen om te leren, denken, woordgebruik, enzovoort.

Daarbij gaat de school uit van drie belangrijke behoeften van kinderen. Deze beschrijven we hieronder.

Competentie

  • Vertrouwen en plezier hebben in eigen kennen en kunnen en daarom met plezier naar school gaan.
  • Leerlingen helpen reflecteren op hun gedrag en werk, leerlingen helpen eigen werk en gedrag te beoordelen.
  • Aanpassingen in tijd en ruimte maken voor leerlingen.

 

Autonomie of verantwoordelijkheid

  • De wens zelfstandig dingen te mogen en kunnen doen is uitgangspunt.
  • Als je iets zelf mag doen, geeft dat energie en voel je je verantwoordelijk.
  • Eigen verantwoordelijkheid voelen, nemen en daarop aangesproken worden betekent, dat je serieus genomen wordt.

Relatie

  • Je veilig voelen binnen je sociale omgeving van de eigen groep en de school als geheel.
  • Leerlingen en personeel ontmoeten elkaar.
  • Een instructie geven die veilig is voor leerlingen.
  • Mogelijkheden scheppen om veel samen te doen.

In hoofdstuk 2 van de schoolgids beschrijven we meer hierover.