Centrale Eindtoets

Op onze school maken de kinderen van groep 8 de centrale eindtoets van het Cito. Deze sluit goed aan op andere toetsen die we van het Cito gebruiken. Die andere toetsen zijn de toetsen van het Cito leerlingenvolgsysteem. Deze toetsen nemen we in zo goed als alle groepen af. In groep 7 maken de kinderen de Cito Entreetoets.

Meer informatie over toetsen leest u in de schoolgids, hoofdstuk 8.6.