Op de fiets naar school

Omdat de ruimte bij het schoolgebouw beperkt is, kunnen niet alle kinderen met de fiets naar school komen. Om ruimtegebrek te voorkomen en verkeersveiligheid te bevorderen, hebben we een  begrensd gebied aangegeven. Kinderen die daarbinnen wonen, komen lopend. Kinderen die daarbuiten wonen, mogen met de fiets naar school komen. Zij krijgen daarvoor een sticker die op de fiets moet worden geplakt.

Onderstaand kaartje geeft de grenzen aan. Incidentele uitzonderingen (denk aan eten bij familie, buiten de grenzen) dienen doorgegeven te worden aan de leerkracht.