Grondslag

De basis of de grondslag van ons onderwijs is de Bijbel als het Woord van God. Daaraan gerelateerd zijn ook belijdenissen in de grondslagomschrijving opgenomen. Wat betekent dit? Op deze vraag geven we het volgende antwoord.

De mens is door de Heere God goed, uniek en naar Zijn beeld geschapen. Na de schepping hebben de mensen hun Maker de rug toegekeerd door niet vóór, maar tégen Hem te kiezen. Vanaf dat moment is de mens zondaar voor God geworden. Beantwoorden aan Gods doel met de mens is daarmee onmogelijk geworden. Hoewel de mens daarmee Zijn toorn en straf over zich gehaald heeft, laat de Heere God het daar niet bij. Door Zijn Zoon Jezus Christus heeft Hij genade, vergeving en redding beloofd en tot stand gebracht. Wanneer de mens in geestelijk opzicht opnieuw geboren wordt, ontvangt hij de genade en de kracht van de Heere Jezus Christus en kan hij weer leven tot Gods lof en eer. Het is het doel van opvoeding en onderwijs alle gaven die de mensen van God ontvangen, met liefde te besteden tot Zijn eer, tot heil van de mens zelf en de medemens.

Deze boodschap wil het personeel van de Oranjeschool aan de kinderen op school vertellen en voorleven. Bijbels onderwijs staat daarom hoog in het vaandel. Het onderwijs is daarmee niet neutraal of waardenvrij.