Aanmelden nieuwe leerling

Wanneer een kind vier jaar wordt, mag het naar school.  De school voert een open toelatingsbeleid. Belangrijk is wel de christelijke identiteit van de school te respecteren. Kinderen doen mee met alle activiteiten die daarmee te maken hebben. Op de Oranjeschool is vrijwel altijd plaats voor nieuwe kinderen. Ook wanneer een kind van een andere school komt, hebben we eigenlijk altijd een plekje voor hem of haar.

Een tijdige aanmelding is prettig. Wanneer een kind jonger dan 3 jaar is, spreken we van een vooraanmelding. Is een kind ouder dan 3 jaar, dan noemen we dit een aanmelding.  Officieel moet een kind uiterlijk 10 weken voor de eerste schooldag ingeschreven staan.

Wanneer ouders of verzorgers met de school contact opnemen, volgt een kennismakingsgesprek en een rondleiding door het schoolgebouw.  Tijdens het gesprek geeft de directeur informatie over de school en kunnen ouders of verzorgers hun vragen stellen.

Wanneer een kind op onze school wordt toegelaten, spreken we van een inschrijving. Ouders of verzorgers vullen daarvoor een inschrijfformulier in.