Leerlingenstatuut Hervormde Scholen Katwijk aan Zee

In dit leerlingenstatuut zijn de rechten en de plichten van de leerlingen van de Hervormde Scholen en van hun ouders vastgelegd. We hopen dat dit document bijdraagt aan een stuk helderheid over wat leerlingen en hun ouders van de school kunnen verwachten en wat de school van de leerlingen en hun ouders kan verwachten.

Het bestuur heeft het onderhavige leerlingenstatuut vastgesteld in de vergadering van 16 december 2005.

De Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad heeft in de vergadering van 24 november 2005 ingestemd met dit leerlingenstatuut.

Het statuut is op school in te zien.

‘In de schoolgids leest u in hoofdstuk 10 meer over dit onderwerp.’