Leerplicht

Vanaf de vijfde verjaardag is een kind leerplichtig. In principe is het kind vanaf die leeftijd dus alle dagen op school.
Ouders kunnen verlof aanvragen voor specifieke situaties. De procedure daarvoor beschrijven we in onze schoolgids in hoofdstuk 10.
Willen ouders extra vakantieverlof voor hun kind(eren) aanvragen, dan gelden hiervoor aparte regels die we in datzelfde hoofdstuk beschrijven.
Vakantieverlof wegens te verwachten verkeersdrukte of een geboekte vlucht gelden niet als reden voor de toekenning van extra verlof of vrijstelling van schoolbezoek.
Van vermoedelijk ongeoorloofd verzuim doet de directeur melding bij leerplicht. Een leerplichtambtenaar neemt daarna met ouders contact op.

‘In de schoolgids leest u in hoofdstuk 10 meer over dit onderwerp.’