Logopedie

Tweewekelijks is een logopediste van de gemeente Katwijk op onze school aanwezig. Zij helpt vooral jonge kinderen bij de taalontwikkeling. Bevordering daarvan is een belangrijk speerpunt in ons onderwijs en belangrijk voor de totale ontwikkeling van kinderen.

Vooraf vindt in samenwerking met de ouders en school een screening plaats.