De Medezeggenschapsraad

Onze school heeft een medezeggenschapsraad (MR) die opereert met alle rechten en plichten zoals die in de wet op de medezeggenschap zijn verwoord. Deze raad heeft zich onder andere tot doel gesteld de levensbeschouwelijke identiteit van de school te bewaken. Daarnaast zal ze zich bezighouden met bewaking en bevordering van de kwaliteit van het onderwijs, onder andere door een systematische bespreking van diverse plannen en ontwikkelingen. De bevoegdheden (advies- en instemmingsrecht) en verplichtingen van de MR zijn vastgelegd in het MR reglement. De regeling van huishoudelijke zaken is vastgelegd in het huishoudelijk reglement.

Hieronder leest u welke ouders en teamleden zitten in de raad hebben.

Oudergeleding:

Dhr. B. van der Plas
Duinstraat 17a
2225 RA Katwijk
Telefoon: 071 – 4071789 (voorzitter)

dhr. C.J. W. van Duijn
Vlierstraat 23
2225 SL Katwijk
Telefoon: 071 – 5765926

mw. H.D. Aandewiel – van Rijn
Tijmstraat 2
2225 RK Katwijk
Telefoon: 071 – 7074062

mw. Van Belen – Treur
Stationsstraat 21
2225 EC Katwijk
Telefoon: 071 – 5313894

Personeelgeleding:

Mw. E. Timmers – van Heijningen (secretaris)

mw. C. Tüzün – Boekling (penningmeester)

Mw. E.P. Van Zwet – van Zuidam

mw. A. Boerman

‘In de schoolgids leest u in hoofdstuk 5.5 meer over dit onderwerp.’