De Medezeggenschapsraad

Onze school heeft een medezeggenschapsraad (MR) die opereert met alle rechten en plichten zoals die in de wet op de medezeggenschap zijn verwoord. Deze raad heeft zich onder andere tot doel gesteld de levensbeschouwelijke identiteit van de school te bewaken. Daarnaast zal ze zich bezighouden met bewaking en bevordering van de kwaliteit van het onderwijs, onder andere door een systematische bespreking van diverse plannen en ontwikkelingen. De bevoegdheden (advies- en instemmingsrecht) en verplichtingen van de MR zijn vastgelegd in het MR reglement. De regeling van huishoudelijke zaken is vastgelegd in het huishoudelijk reglement.

Heeft u een verzoek of vraag voor de MR, dan kunt u deze mailen naar mr.oranjeschool@prohles.nl .

Hieronder leest u welke ouders en teamleden zitten in de raad hebben.

Oudergeleding:

Jeannette Guijt-ten Hove, Frank Zuijderduijn, Kees-Jan van Duijn

Personeelgeleding:

Laura van Rijn – Verdoes, Amber van Dam-Koemans, Heleen Oudshoorn – Remmelzwaal

De contactgegevens van het personeel kunt u onder “Ons Team” vinden.