De Medezeggenschapsraad

Onze school heeft een medezeggenschapsraad (MR) die opereert met alle rechten en plichten zoals die in de wet op de medezeggenschap zijn verwoord. Deze raad heeft zich onder andere tot doel gesteld de levensbeschouwelijke identiteit van de school te bewaken. Daarnaast zal ze zich bezighouden met bewaking en bevordering van de kwaliteit van het onderwijs, onder andere door een systematische bespreking van diverse plannen en ontwikkelingen. De bevoegdheden (advies- en instemmingsrecht) en verplichtingen van de MR zijn vastgelegd in het MR reglement. De regeling van huishoudelijke zaken is vastgelegd in het huishoudelijk reglement.

Hieronder leest u welke ouders en teamleden zitten in de raad hebben.

Oudergeleding:

Jeannette Guijt-ten Hove
Dwarsstraat 11
2225 GL Katwijk
Telefoon: 071-4021096

Inge van Belen-Treur
Kamperfoelieplein 23
2225RP Katwijk
Telefoon: 06-11742547

Frank Zuijderduijn
G. Grobestraat 6
2225 KB Katwijk aan zee

C.J.W. van Duijn
Vlierstraat 23
2225 SL Katwijk ZH
telefoon: 071-4035951

Personeelgeleding:

Laura van Rijn – Verdoes

Amber van Dam-Koemans

Heleen Oudshoorn

De contactgegevens van het personeel kunt u onder “Ons Team” vinden.