Organisatie

Onze school werkt met jaargroepen. Kinderen van dezelfde leeftijd zitten in principe bij elkaar in één groep. Kleutergroepen zijn bij ons meestal gecombineerde groepen, bijvoorbeeld twee groepen 1-2 en een groeigroep.

Het aantal leerkrachten beperken we tot maximaal twee per groep. In de hoogste groep lukt dat niet altijd. Door goed en intensief samen te werken slagen we er toch in om in groep 8 met drie leerkrachten goed onderwijs te geven.

De directeur van de school en de directieondersteuner is vrijgesteld van lesgeven.

Twee leerkrachten hebben als taak Interne Begeleiding. Eén IB-er heeft als specialisme dyslexie en remedial teaching. Zij vormen met de bouwcoördinatoren (onderbouw, middenbouw en bovenbouw) het managementteam dat door de directeur wordt aangestuurd.

Een onderwijsassistent maakt het onderwijspersoneel compleet.

Interieurverzorging vindt plaats door een schoonmaakbedrijf.