Overblijven

De Oranjeschool biedt ouders de mogelijkheid gebruik te maken van tussenschoolse opvang ofwel overblijven wanneer dit noodzakelijk is. Wanneer een kind moet overblijven, maken de ouders dit een dag van tevoren kenbaar in de map op de kast op de benedenverdieping onder de trap.

De te betalen vergoeding bedraagt € 1,50 per kind per keer. U kunt ook een 10-strippenkaart voor € 14,- kopen. De coördinatie is in handen van een ouder en juf Reitsma (school).

Overblijfouders ontvangen een vergoeding van € 10,- per keer. Zij dragen dan de verantwoordelijkheid voor de kinderen tijdens het overblijven en zorgen dat alles klaar staat en dat het na afloop wordt opgeruimd. Ook zijn er regelmatig overlegmomenten. Uitgangspunt is, dat alle overblijfouders daaraan deelnemen. Scholing behoort tot de mogelijkheden.

Na Schoolse Opvang

De na-schoolse opvang, dus na schooltijd, is uitbesteed aan De Quickers. Quickers is een buitenschoolse opvang locatie voor kinderen van 4 jaar tot 12 jaar, waar dagelijks buiten spelen, sporten en bewegen centraal staan, naast de leuke gezellige binnenactiviteiten die de locatie biedt in de ruimte bij voetbalvereniging Quick Boys.

Informatie en opgave is verkrijgbaar via de website

http://www.kokkinderopvang.nl/locatie/buitenschoolse_opvang_de_quickers_katwijk/

Inschrijven is mogelijk via deze website. Voor vragen kunnen ouders contact opnemen met de afdeling Klantenservice, email: info@kokkinderopvang.nl, tel. 071-4097535.

‘In de schoolgids leest u in hoofdstuk 10 meer over dit onderwerp.’