Overblijven

De Oranjeschool biedt ouders de mogelijkheid gebruik te maken van tussenschoolse opvang ofwel overblijven wanneer dit noodzakelijk is. Wanneer een kind moet overblijven, maken de ouders dit een dag van tevoren kenbaar in de map op de kast op de benedenverdieping onder de trap.

De te betalen vergoeding bedraagt € 1,50 per kind per keer. U kunt ook een 10-strippenkaart voor € 14,- kopen. De coördinatie is in handen van een ouder en juf Reitsma (school).

Overblijfouders ontvangen een vergoeding van € 10,- per keer. Zij dragen dan de verantwoordelijkheid voor de kinderen tijdens het overblijven en zorgen dat alles klaar staat en dat het na afloop wordt opgeruimd. Ook zijn er regelmatig overlegmomenten. Uitgangspunt is, dat alle overblijfouders daaraan deelnemen. Scholing behoort tot de mogelijkheden.

Na Schoolse Opvang

De naschoolse opvang wordt verzorgd door KOK kinderopvang. De locatie van de BSO is gekoppeld aan de school.
De kinderen van de Oranjeschool maken gebruik van BSO De Quickers bij voetbalvereniging Quick Boys.
Klik hier voor meer informatie. Hier kunt u ook een rondleiding aanvragen of uw kind direct inschrijven.
Voor vragen kunt u terecht bij de klantenservice van KOK kinderopvang via 071 – 4097 535 of info@kokkinderopvang.nl.