Passend onderwijs

Passend onderwijs: de beste kansen voor élk kind

De meeste kinderen doen het prima op school: ze ontwikkelen zich naar verwachting en leren zonder problemen. Sommigen hebben meer begeleiding nodig, van specifiek lesmateriaal tot een aangepaste leeromgeving. Het organiseren van deze ondersteuning, zo snel, licht en dichtbij mogelijk, dat is de kern van Passend onderwijs. De nieuwe wet geldt vanaf 1 augustus 2014 en verandert de manier waarop deze ondersteuning kan worden aangevraagd en hoe die georganiseerd en betaald wordt.

Passend onderwijs in het kort:

  • Scholen in de regio werken samen om alle leerlingen de beste onderwijsplek te bieden;
  • Het speciaal (basis)onderwijs blijft gewoon bestaan voor leerlingen die dat echt nodig hebben;
  • Scholen kijken naar wat een leerling wél kan, het liefst op een gewone basisschool in de buurt;
  • Er zijn geen bezuinigingen op extra ondersteuning aan leerlingen.

We stellen ons voortdurend de vraag: Wat is goed voor dit kind, voor zijn of haar medeleerlingen en voor zijn of haar leerkracht op dit moment?