Schoolarts

Wij hebben contacten met een school- of jeugdarts via de Jeugdgezondheidszorg.
Contactgegevens vindt u op ggdhm.nl
In de schoolgids leest u hier meer over in hoofdstuk 9.3