Schoolregels

Eén van de uitgangspunten van onze school is, dat kinderen met plezier naar school gaan. Voor een goede sfeer zijn schoolregels nodig en maken we afspraken met de kinderen. De regels bespreken we enkele keren per schooljaar. Zo willen we ervoor zorgen, dat regels duidelijk en voor iedereen hetzelfde zijn.

We willen graag, dat iedereen zich bij ons op school veilig voelt. Nepwapens en potentieel gevaarlijke voorwerpen als messen, aanstekers, stokken, kettingen en dergelijke zijn daarom op school verboden. Komt agressiviteit in de richting van kinderen of anderen voor, dan melden we dat bij het bestuur en daarvoor aangewezen instanties.

Het gebruik van mobieltjes staan we alleen in bijzondere gevallen toe. Als een kind naar huis moet bellen, mag er altijd gebruik gemaakt worden van de schooltelefoon. Wanneer ouders iets dringends aan hun kind willen zeggen, kan dat via de schooltelefoon. Vooraf een leerkracht inlichten vinden we dan wel belangrijk.

‘In de schoolgids leest u in hoofdstuk 10 meer over dit onderwerp.’