Uitgangspunten

De volgende uitgangspunten vinden we in ons onderwijs belangrijk:

  • De identiteit van onze school vindt z’n oorsprong in het geloof in de God van de Bijbel.
  • Mensen zijn geboren om God lief te hebben en hun naaste als zichzelf.
  • Dit gaat in de weg van geloof en bekering.
  • Daarom vertellen we de Bijbelverhalen niet als “gewone” verhalen. De Bijbel is het Woord van God waarmee Hij mensen opzoekt om hen tot geloof en bekering te brengen.
  • We zoeken de ontplooiing van de eigen aanleg en mogelijkheden van het kind, zodat het nu en later als lid van een christelijke gemeente vanuit het heil van Christus op alle terreinen mag leven en handelen.
  • Het Woord van God is onze inspiratiebron.
  • De mens dient zijn geschonken talenten te ontwikkelen tot eer van de Schepper en tot nut van zichzelf en de naaste.
  • Bovenstaande boodschap komt ook tot uiting in de omgang met elkaar, in de taal die gesproken wordt en in de sfeer die op de school heerst.
  • De school wil ruimte bieden aan ieder individu, er is ruimte en respect voor ieders inbreng.
  • We vragen ouders onze grondslag en doelstelling te onderschrijven of te respecteren.

In hoofdstuk 2 van de schoolgids beschrijven we meer hierover.