Zending en adoptiekinderen

Elke maandag kunnen de kinderen in alle groepen zendingsgeld inleveren. In overleg met de medezeggenschapsraad stelt de school de doelen vast. Over dit onderwerp is een notitie op school in te zien.

Elke maand ontvangen de kinderen een envelopje waarin ouders geld kunnen doen voor drie adoptiekinderen die de school via de stichting ‘Woord en Daad’ financieel adopteert. Regelmatig wordt in de nieuwsbrieven verslag gedaan van opgehaald en besteed geld.