Zorg en begeleiding

Aandacht voor extra zorg en begeleiding van kinderen vinden we erg belangrijk. We werken toch met Meesterwerken? Dat is hoe wij kinderen zien. Dat bepaalt ook de zorg en begeleiding van de kinderen. We vinden het belangrijk hen zo passend mogelijk onderwijs te geven. Hierdoor willen we kinderen zich zo optimaal mogelijk laten ontwikkelen met hoofd, hart en handen. Daarbij gaat het niet alleen om prestaties in het leren, maar ook om gedrag en het omgaan met elkaar. Een belangrijk aspect is ook de betrokkenheid van de kinderen zelf.

We hebben een uitgebreid systeem van begeleiding van kinderen opgezet. Leerkrachten, intern begeleiders en remedial teachers spelen daar een belangrijke rol in. Eén van de leerkrachten is specialist in dyslexiezorg. Bij de zorg en begeleiding van kinderen is niet aandacht voor kinderen die minder goed presteren dan kan worden verwacht, maar ook voor kinderen die méér aankunnen

In de schoolgids leest u in hoofdstuk 6 meer over dit onderwerp